CHÍNH SÁCH
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

  • Chính sách truyền thông xã hội

Chính sách truyền thông xã hội của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

Công ty TNHH ENEOS Việt Nam (sau đây là "Công ty") đã lập ra và tuân thủ "Chính sách truyền thông xã hội của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam" (sau đây gọi tắt là "Chính sách") liên quan đến các hoạt động trên các tài khoản truyền thông xã hội chính thức.

Điều khoản sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Công ty đặt mục tiêu duy trì sự tin cậy và đánh giá cao của khách hàng thông qua việc công bố triết lý, thông tin của Công ty, v.v., trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Cụ thể, phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng cho ba mục đích sau đây:

01

Để có thêm nhiều khách hàng của Công ty và các bên liên quan biết về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ khác nhau của Tập đoàn ENEOS.

02

Để tăng sự hài lòng của khách hàng, lòng tin vào Công ty và giá trị thương hiệu.

03

Để Công ty xem xét kỹ và hiểu sâu hơn về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn Công ty cung cấp.

Quan điểm cơ bản trong sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

01

Khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, hãy tuân thủ các điều khoản sử dụng cũng như văn hóa và cách cư xử của phương tiện truyền thông xã hội tương ứng.

02

Hiểu rằng bất kỳ thông tin nào một khi đã được công bố trên mạng xã hội đều không thể bị xóa hoàn toàn, vì vậy hãy tham gia vào mạng xã hội với thái độ ôn hòa của người có nhận thức đúng đắn.

03

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và các quyền khác bằng cách tuân thủ một cách triệt để (tuân thủ cả các yêu cầu pháp lý và quy tắc của Công ty).

Hướng dẫn tài khoản chính thức trên phương tiện truyền thông xã hội

"Nguyên tắc trong sử dụng Tài khoản chính thức của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam" đã được lập ra để điều chỉnh việc sử dụng các tài khoản chính thức trên phương tiện truyền thông xã hội nhằm giao tiếp một cách tốt hơn với khách hàng.

Nguyên tắc trong sử dụng Tài khoản chính thức của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

Nhận xét và yêu cầu từ khách hàng

Xin vui lòng hiểu rằng theo quy định, Công ty chỉ trả lời riêng các ý kiến và tin nhắn từ khách hàng được đăng tải trên Tài khoản chính thức của Công ty nếu cần thiết. Mọi thắc mắc liên quan đến Tài khoản chính thức, vui lòng liên hệ với Công ty theo dưới đây.

Liên hệ