Về chúng tôi

Tập đoàn ENEOS tại Việt Nam

  • Tập đoàn ENEOS tại Việt Nam

Tập đoàn ENEOS đã bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ những năm 1990. Kể từ đó, tập đoàn ENEOS đã mở rộng hoạt động của mình và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bao gồm từ lĩnh vực thượng nguồn đến hạ nguồn.

Tổng quan

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Dầu Khí JX Nippon (Mekong)

Lĩnh vực
kinh doanh

Tư vấn và hỗ trợ các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí

Nghiên cứu thị trường/Dịch vụ tư vấn quản lý/Tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí/Dịch vụ tư vấn liên quan đến khoa học kỹ thuật

Thành lập

Tháng 2 năm 2012

Số lượng
nhân viên

21 (tại thời điểm 01/06/2023)

Vốn đăng ký

20.8 tỷ VND

Công Ty Dầu Khí Nhật Việt (JVPC)

Công Ty Dầu Khí
Nhật Việt


Lĩnh vực
kinh doanh

Thăm dò và Khai thác dầu khí

Nhà điều hành hoạt động dầu khí tại lô 15-2

Thành lập

Tháng 10 năm1992

Số lượng
nhân viên

113 (tại thời điểm 01/06/2023)

Vốn đăng ký

-

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam Website

Lĩnh vực
kinh doanh

Sản xuất và Kinh doanh dầu mỡ nhờn

Sản xuất/Nhập khẩu/Xuất khẩu/Kinh doanh dầu mỡ nhờn

Thành lập

Tháng 9 năm 2012

Số lượng
nhân viên

130 (tại thời điểm 01/06/2023)

Vốn đăng ký

10 triệu USD

Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

Lĩnh vực
kinh doanh

Hoạt động trong lĩnh vực năng lượng

Dịch vụ tư vấn cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)/ Đối tác chiến lược của Petrolimex/ Năng lượng tái tạo/ Bảo dưỡng xe

Thành lập

Tháng 4 năm 2016

Số lượng
nhân viên

36 (tại thời điểm 01/06/2023)

Vốn đăng ký

7.7 nghìn tỉ VND

Các công ty khác

Liên hệ