Chính sách
bảo mật

  • Chính sách bảo mật

ENEOS Holdings, Inc. và Tập đoàn ENEOS (Sau đây sẽ gọi là "Tập đoàn ENEOS") cam kết sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp dựa trên các nội dung trong Triết lý Tập đoàn ENEOS và Quy chuẩn ứng xử của Tập đoàn ENEOS.

01Hệ thống bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đã xây dựng và duy trì hệ thống được thiết kế để bảo vệ thông tin người dùng một cách thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi đã lập ra một chương trình tuân thủ, được thực thi và cập nhật liên tục để yêu cầu Hội đồng quản trị và nhân viên tuân thủ quy trình bảo mật thông tin cá nhân.

02Quản lý bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn cẩn thận trong việc quản lý bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi tiếp nhận, sử dụng, lưu trữ và huỷ/xoá thông tin đó. Và chúng tôi đảm bảo rằng thông tin sẽ không bị rò rỉ hoặc truy cập trái phép.

03Làm rõ mục đích sử dụng

Khi tiếp nhận thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng cùng với thông tin của người truy cập, sau đó thông báo hoặc tiết lộ công khai mục đích đó cho người dùng. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân với bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi được yêu cầu để đáp ứng mục đích sử dụng đã chỉ định.

04Chia sẻ, tiết lộ và quản lý thông tin

Theo quy định, chúng tôi không được phép chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên,Tuy nhiên, trong các trường hợp được liệt kê dưới đây, các thông tin cá nhân có thể sẽ được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba. Trong các trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba cần có trách nhiệm xử lý thông tin một cách thích hợp giống như chúng tôi phải tuân thủ.

(1)
Nếu đã được cho phép bởi người dùng
(2)
Nếu thông tin được chia sẻ với tổ chức mà chúng tôi đã có cam kết bảo mật và khi thông tin được yêu cầu để đáp ứng một số điều khoản của ENEOS Holdings Group
(3)
Nếu thông tin cá nhân được chia sẻ với tổ chức (công ty.v.v.) và việc này đã được tiết lộ công khai hoặc người dùng đã nhận được thông báo
(4)
Nếu thông tin được chia sẻ hoặc tiết lộ vì lý do pháp lý
(5)
Nếu một tổ chức quốc gia hoặc tổ chức cộng đồng khác yêu cầu thông tin để ngăn chặn tổn hại vật chất và tài chính cho người dùng hoặc bên thứ ba khác

05Xử lý các thắc mắc và yêu cầu về việc tiết lộ, thay đổi, hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân

Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi về việc xử lý thông tin cá nhân của họ hoặc yêu cầu tiết lộ, thay đổi hoặc ngừng sử dụng thông tin đó thì chúng tôi sẽ xử lý một cách thích hợp và nhanh chóng các thắc mắc hoặc yêu cầu của người dùng sau khi đã xác minh danh tính.

Thông tin cá nhân trên trang web

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được xử lý như sau dựa theo "Chính sách bảo mật của Tập đoàn ENEOS Holdings"

01Thu thập thông tin cá nhân

Dựa theo mục đích đã nêu ra cùng với việc sử dụng các dịch vụ của trang web này, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu người dùng những thông tin sau. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ không được sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích ban đầu.

  • Họ và tên, địa chỉ email, mã bưu điện, địa chỉ thường trú, số điện thoại, tên công ty.v.v.

02Việc sử dụng cookie và tập tin chỉ báo (Web beacon) (Tập tin chỉ báo)

Chúng tôi sẽ sử dụng Cookie và Tập tin chỉ báo vì những lý do sau. Xin hãy lưu ý rằng Cookie và Tập tin chỉ báo không thể sử dụng để xác định danh tính người dùng.

  1. Để người dùng sử dụng các dịch vụ thành viên của chúng tôi mà không cần phải đăng nhập lại mỗi lần truy cập vào trang web.
  2. Để xử lý thống kê dữ liệu về hoạt động trên trang web của người dùng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  3. Để cung cấp cho người dùng những dịch vụ phù hợp và tùy chỉnh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của từng người dùng.

Cookie

Là công nghệ lưu và sử dụng lại thông tin người dùng đã truy cập trang web.

Tập tin chỉ báo

Là công nghệ đếm số lần truy cập vào một trang web nhất định.

03Sử dụng nhật ký truy cập của người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của máy tính người dùng vì những lý do sau. Xin hãy lưu ý rằng địa chỉ IP không thể sử dụng để xác định danh tính người dùng.

  1. Để xác định nguồn gốc nguyên nhân và giải quyết vấn đề phát sinh
  2. Để quản lý trang web

04Việc nhận Cookie

Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập để chặn Cookie hoặc hiển thị cảnh báo khi nhận được Cookie.
Hầu hết các dịch vụ trên trang web có thể sử dụng được mà không cần đến Cookie.
Tuy nhiên, các dịch vụ có thể bị giới hạn và một vài dịch vụ khác sẽ không sử dụng được nếu không có Cookie.

05Bảo mật về đường truyền

Để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) cho các dịch vụ sau trên trang web.

  • Đơn điền thông tin trực tuyến

06Thay đổi trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân và thông báo về sự thay đổi

Một phần hoặc toàn bộ những chính sách này có thể sẽ được thay đổi. Thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào sẽ được đăng tải tại trang web này.

Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng tại các doanh nghiệp chuyển nhượng và phân phối sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của người dùng được xử lý như sau dựa theo "Chính sách bảo mật của Tập đoàn ENEOS Holdings"

Để thuận tiện cho việc giao dịch giữa khách hàng và các bên liên quan, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ cả hai phía và thông tin này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Esso và Mobil là thương hiệu thuộc Tập đoàn Exxon Mobil và được cấp phép sử dụng.
Liên hệ