Liên hệ

Nhập yêu cầu của bạn

[*] Hãy nhập các mục bắt buộc.

Leave this empty:

Tiêu đề*

Xin hãy chọn

  • Xin hãy chọn
  • Phát triển kinh doanh tại Việt Nam
  • Bảo dưỡng xe
  • Dầu mỡ nhờn
  • Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
  • Khác

Yêu cầu / Lời nhắn / Bình luận*

Nhập thông tin cá nhân

Họ và tên*

Tên công ty

Vui lòng nhập “Cá nhân” nếu bạn không thuộc bất kỳ tổ chức nào

Tổ chức / Chức vụ

Nhập địa chỉ
và thông tin liên lạc

Địa chỉ E-mail*

Ký tự tiếng Anh

Địa chỉ E-mail (Xác nhận)*

Ký tự tiếng Anh

Tỉnh / Bang

Thành phố

Địa chỉ

Tên toà nhà

Số điện thoại

Vui lòng nhập bắt đầu với mã vùng

Vui lòng xác nhận thông tin dưới đây và nhấn nút “Xác nhận yêu cầu”.

Xác nhận tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ tên, số điện thoại hoặc thông tin cá nhân khác của bạn cho các công ty thuộc Tập đoàn của chúng tôi, các đối tác kinh doanh, đại lý và các cơ sở kinh doanh khác để phản hồi yêu cầu của bạn trong trường hợp cần thiết.

Liên hệ qua hòm thư

Thông tin cá nhân được nhập vào hệ thống sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi các yêu cầu. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng trong các công ty thuộc Tập đoàn hoặc các công ty nhà thầu phụ cho mục đích trả lời các câu hỏi.
SSL được sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng xem Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân để biết thêm chi tiết.
Các công ty có liên quan nhiều nhất đến yêu cầu của bạn (Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, Dịch Vụ Tư Vấn Dầu Khí JX Nippon (Mekong), JX Nippon Oil & Energy Việt Nam) sẽ cố gắng hết sức để phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để trả lời các câu hỏi yêu cầu nghiên cứu.
Các yêu cầu gửi vào thứ 7, chủ nhật, lễ tết và ngày lễ công ty sẽ được trả lời vào hoặc sau ngày làm việc tiếp theo.
Tùy thuộc vào nội dung của yêu cầu, chúng tôi có thể trả lời bằng các phương tiện khác ngoài E-mail. Chúng tôi có thể không trả lời được các câu hỏi hoặc thắc mắc nếu thông tin cá nhân bị nhập sai.
Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, Dịch Vụ Tư Vấn Dầu Khí JX Nippon (Mekong), JX Nippon Oil & Energy Việt Nam sẽ phản hồi nhằm mục đích trả lời các câu hỏi cụ thể. Việc chuyển tiếp, sử dụng lại hoặc tiết lộ một phần hoặc toàn bộ thư trả lời cho bên thứ ba bị nghiêm cấm.

Vui lòng chọn “Đồng ý”

*Nếu bạn chọn “Không đồng ý”, tuỳ thuộc vào nội dung yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Liên hệ