Liên hệ

Nhập yêu cầu của bạn

[*] Hãy nhập các mục bắt buộc.

Leave this empty:

Tiêu đề*

Xin hãy chọn

  • Xin hãy chọn
  • Phát triển kinh doanh tại Việt Nam
  • Bảo dưỡng xe
  • Dầu mỡ nhờn
  • Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
  • Khác

Yêu cầu / Lời nhắn / Bình luận*

Nhập thông tin cá nhân

Họ và tên*

Tên công ty

Vui lòng nhập “Cá nhân” nếu bạn không thuộc bất kỳ tổ chức nào

Tổ chức / Chức vụ

Nhập địa chỉ
và thông tin liên lạc

Địa chỉ E-mail*

Ký tự tiếng Anh

Địa chỉ E-mail (Xác nhận)*

Ký tự tiếng Anh

Tỉnh / Bang

Thành phố

Địa chỉ

Tên toà nhà

Số điện thoại

Vui lòng nhập bắt đầu với mã vùng

Vui lòng xác nhận thông tin dưới đây và nhấn nút “Xác nhận yêu cầu”.

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHâN

Vui lòng xem Quy Định Bảo Mật của chúng tôi (truy cập tại đây) để biết thông tin về cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cũng như các biện pháp và quy trình chúng tôi áp dụng để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật và quy định hiện hành có liên quan khác.

GHI CHÚ

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn một cách hợp lý ngay khi có thể. Xin lưu ý rằng có thể mất thời gian để trả lời các câu hỏi cần nghiên cứu.

Các câu hỏi được gửi vào Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ Tết và các ngày nghỉ của công ty sẽ được trả lời vào hoặc sau ngày làm việc tiếp theo.

Tùy thuộc vào nội dung của câu hỏi, chúng tôi có thể trả lời bằng các phương tiện khác ngoài e-mail. Chúng tôi có thể không trả lời được các yêu cầu hoặc câu hỏi khi thông tin cá nhân được nhập không chính xác.

Câu trả lời từ chúng tôi nhằm mục đích trả lời các câu hỏi cụ thể. Nghiêm cấm chuyển tiếp, sử dụng thứ cấp hoặc tiết lộ một phần hoặc toàn bộ câu trả lời cho bên thứ ba.

SỰ ĐỒNG Ý

Bằng cách chọn “Đồng ý”, nhấp vào “Xác nhận yêu cầu của bạn” và hoàn tất quy trình yêu cầu, tôi xác nhận rằng:

(A) Tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ Quy Định Bảo Mật. Ngoài ra, tôi nhận thức đầy đủ về (i) các loại dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý, (ii) mục đích mà dữ liệu cá nhân của tôi dự định được xử lý, (iii) các tổ chức và cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi, (iv) quyền và nghĩa vụ của tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của tôi và (v) cách tôi thực hiện truy vấn, khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi mà Công ty TNHH ENEOS Việt Nam thu thập thông qua Trang web;

(B) Tôi tự nguyện và đồng ý cho Công ty TNHH ENEOS Việt Nam thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để thực hiện tất cả các hoạt động xử lý theo Quy Định Bảo Mật nhằm mục đích trả lời các câu hỏi mà tôi gửi cho Công ty TNHH ENEOS Việt Nam thông qua Trang web hoặc liên lạc với tôi liên quan đến các câu hỏi của tôi.

Vui lòng chọn “Đồng ý”

*Nếu bạn chọn “Không đồng ý”, tuỳ thuộc vào nội dung yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Liên hệ