Điều khoản
sử dụng

 • Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Công ty TNHH ENEOS VIỆT NAM (sau đây được gọi là "Website”), "Website" này được duy trì và vận hành bởi Công ty TNHH ENEOS VIỆT NAM (sau đây được gọi là “Công ty”). Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng "Website". Nếu bạn truy cập và sử dụng "Website", bạn sẽ chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra.

Website

"Website" đề cập đến trang web dưới đây:
Công ty TNHH ENEOS VIỆT NAM: https://www.eneos.vn/

Bản quyền và nhãn hiệu

 1. Bản quyền, quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tất cả các tài liệu, thông tin, nhãn hiệu, logo.v.v. có trên trang web này đều thuộc về Công ty TNHH ENEOS VIỆT NAM trừ khi có quy định nào khác.
 2. Sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung nào trong số này cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc khi không có sự cho phép của pháp luật, và không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty TNHH ENEOS VIỆT NAM.
 3. Tất cả nội dung được xuất bản trên "Website" (tài liệu, hình ảnh, giọng nói và âm thanh, các chương trình, v.v.) được bảo vệ bởi các luật về bản quyền, các thỏa thuận liên quan và các bộ luật khác. Việc sao chép hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý của (các) chủ sở hữu bản quyền đều bị pháp luật nghiêm cấm ngoại trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác được pháp luật cho phép một cách rõ ràng. Bạn phải liên hệ với "Công ty" và xin phép trước khi sử dụng để in hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào đã được đăng tải tại "Website" lên tạp chí hoặc các ấn phẩm khác.

Hành vi sử dụng bất hợp pháp và bị cấm

 1. Các hành vi khiến bên thứ ba bị tổn thất hoặc bất lợi, hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc tài chính của người khác, hành vi bôi nhọ tên tuổi hoặc tín dụng của người khác, hoặc bất kỳ hành vi liên quan nào khác.
 2. Các hành vi bị phát hiện là xúc phạm hoặc bất hợp pháp hoặc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc bất kỳ hành vi liên quan nào khác
 3. Những tuyên bố hoặc yêu cầu bổ sung, hoặc đăng ký một địa chỉ email khác không phải của bản thân.
 4. Mọi hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động khác được thực hiện với mục đích thu lợi nhuận. Ngoài ra, các hành vi được thực hiện để chuẩn bị thực hiện các hành vi đó.
 5. Sử dụng hoặc cung cấp các chương trình bị nhiễm vi rút, hoặc bất kỳ hoạt động nào có nguy cơ làm nhiễm vi rút.
 6. Các hành vi chống lại luật pháp, pháp lệnh hoặc quy định hoặc các hành vi gây ra mối đe dọa tương tự.
 7. Các hoạt động khác mà Công ty TNHH tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam cho là không phù hợp.

Luật hiện hành và Thẩm quyền pháp lý

Việc sử dụng "Website" và việc giải thích, áp dụng các điều khoản và điều kiện đều tuân theo luật pháp Việt Nam, trừ khi có quy định khác. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có thẩm quyền chính duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng "Website".

Đường dẫn liên kết đến "Website"

Theo nguyên tắc chung, có thể tạo các đường dẫn liên kết đến "Website" miễn là chúng tuân thủ các điều kiện được mô tả bên dưới và không cần sự cho phép của "Công ty". Tuy nhiên, "Công ty" có thể sẽ không cho phép các liên kết ngay cả sau khi chúng đã được tạo nếu chúng không phù hợp với ý định và mục đích của "Công ty" hoặc khi chúng mang lại rủi ro cho các hoạt động kinh doanh, độ tin cậy hoặc uy tín của "Công ty".

 1. Thông tin liên quan tới liên kết dẫn đến "Website" phải chỉ rõ được nguồn tạo ra liên kết.
 2. Khung liên kết hoặc kỹ thuật tạo khung hiển thị nội dung của "Website" cùng với các nội dung hoặc liên kết khác dưới dạng là một phần của trang gốc. Ngay cả khi những nội dung và liên kết đó đã được hiển thị độc lập thì cũng không được sử dụng.
 3. Không được phép tạo liên kết theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy hoặc uy tín của "Công ty".

Liên kết từ "Website" đến các trang web bên ngoài

Các trang web bên ngoài được liên kết với "Website" được vận hành và quản lý độc lập theo ý muốn của các tổ chức và cá nhân bên ngoài "Công ty", và không chịu sự kiểm soát hoặc giám sát của "Công ty".
"Công ty" không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng các trang web bên ngoài. Người dùng sẽ tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web bên ngoài đó và phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng do từng trang web quy định.
"Công ty" cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài để mang lại sự thuận tiện hơn cho người dùng. Các liên kết này không chỉ ra rằng Công ty có bất kỳ liên minh, hợp tác hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác với tổ chức hoặc cá nhân điều hành và quản lý trang web được liên kết.

Quyền truy cập

Thông qua trang web này, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin chính xác có thể truy cập được cho tất cả người dùng.

Nỗ lực của chúng tôi

 • Chúng tôi đã tạo các trang web có thể đọc một cách chính xác bằng trình duyệt giọng nói.
 • Kích thước văn bản có thể được điều chỉnh bằng trình duyệt của bạn.
 • Độ tương phản giữa văn bản và màu nền đã được tối ưu hóa để dễ đọc hơn.
 • Thông tin trên trang web này được trình bày rõ ràng và ngắn gọn, ít sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật.
 • Thông tin văn bản thay thế (thuộc tính alt) đã được thêm vào hình ảnh.
 • Trang web này có thể được sử dụng thông qua thao tác bàn phím mà không cần sử dụng chuột hoặc thiết bị đặc biệt khác.

Môi trường hệ thống được khuyến nghị

Môi trường hệ thống sau được khuyến nghị để tạo điều kiện sử dụng các dịch vụ do "Website" cung cấp.
Xin lưu ý rằng bạn có thể không sử dụng được một số dịch vụ tại môi trường hệ thống khác với môi trường được mô tả bên dưới.

JavaScript

"Website" sử dụng JavaScript để tạo sự thuận tiện cho người dùng. Nếu bạn thiết lập bảo mật trình duyệt Internet ở mức cao, hoặc nếu JavaScript không thể sử dụng hoặc bị tắt, thì các trang có thể sẽ hoạt động không chính xác, hoặc có thể hiển thị một số hình ảnh đáng ra sẽ không xuất hiện.
Hãy đảm bảo rằng JavaScript được bật khi truy cập bất kỳ nội dung nào trên "Website".
(Người dùng đặt bảo mật của họ ở mức thấp sẽ tự chịu rủi ro. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những tổn thất đối với người dùng do các thay đổi trong thiết lập.)

Phiên bản của trình duyệt

Windows 10
 • Internet Explorer 11
 • Firefox phiên bản mới nhất
 • Firefox phiên bản mới nhất
macOS 10〜
 • Safari phiên bản mới nhất
iOS 10〜
 • Safari phiên bản mới nhất
Android 6.1〜
 • Chrome phiên bản mới nhất

Kích thước màn hình

"Website" sử dụng thiết kế web đáp ứng, nên bố cục màn hình sẽ thay đổi dựa theo độ phân giải.

 • Độ phân giải: 768px hoặc hơn
  Bố cục PC, máy tính bảng
 • Độ phân giải: Lên đến 767px
  Bố cục điện thoại thông minh

Plug-ins

Người dùng cần phải sử dụng Adobe Reader để đọc các file PDF.

Xin hãy nhấn vào link dưới đây để tải về Adobe Reader. https://get.adobe.com/reader/

Cookies

Đã bật

Liên hệ