NGUYÊN TẮC VỀ
TÀI KHOẢN
CHÍNH THỨC
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 • Nguyên tắc về Tài khoản chính thức trên mạng xã hội

Nguyên tắc về Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

01 Mục đích

Mục đích của Nguyên tắc về Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam (sau đây gọi là "Hướng dẫn") là để người dùng có được thông tin đã đăng tải bởi các Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của Công ty (sau đây là "Tài khoản chính thức") được thiết lập dựa trên "Chính sách truyền thông xã hội của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam" và để đặt ra các quy tắc công khai trên Tài khoản chính thức (công khai ở đây có nghĩa là những nội dung cung cấp cho Tài khoản chính thức bao gồm các ý kiến, hình ảnh, video, v.v. tương tự, được gọi chung là "Sử dụng tài khoản chính thức".).
Các chi tiết, phương thức hoạt động và thông tin trong Hướng dẫn và Tài khoản chính thức có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

02 Điều khoản sử dụng

Tất cả người dùng khi sử dụng Tài khoản chính thức phải tuân thủ các Nguyên tắc này và Điều khoản về sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tương ứng.

03 Miễn trừ trách nhiệm

Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các nội dung sau đây:
- Bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu do sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin đã được công bố trên Tài khoản chính thức.
- Nội dung thông tin được công bố bởi tất cả người dùng.
- Bất kỳ sự cố hoặc thiệt hại nào phát sinh do nội dung được đăng tải bởi tất cả người dùng (Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố xảy ra giữa người dùng với nhau và giữa người dùng với bên thứ ba).

04 Các hành vi bị cấm và tiêu chí xóa bài viết hoặc lời bình luận

Khi Công ty cho rằng nội dung được đăng tải trên Tài khoản Chính thức vi phạm một trong các mục sau đây, Công ty có thể xóa nội dung nói trên mà không cần thông báo trước cho người đăng tải.

 1. Các hành vi vi phạm hoặc nội dung có thể vi phạm luật hoặc các quy định, các chuẩn mực xã hội khác.
 2. Các hành vi vi phạm quyền của Công ty hoặc bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và quyền công bố.
 3. Nội dung hoặc hành động nhằm mục đích phạm tội hoặc khuyến khích phạm tội.
 4. Các hành vi vi phạm quyền riêng tư, chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc nhân quyền của bên thứ ba.
 5. Hành vi phỉ báng một cá nhân, công ty, quốc gia, khu vực cụ thể, v.v.
 6. Các hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tương ứng.
 7. Hành vi cho mục đích thương mại hoặc tạo ra lợi nhuận, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, cửa hàng hoặc công ty của riêng mình; quảng cáo; v.v.
 8. Hành động có mục đích vận động chính trị, tôn giáo hoặc chính trị.
 9. Các hành vi không phù hợp bao gồm những từ ngữ khiếm nhã, v.v.
 10. Các hành vi cản trở vào hoạt động suôn sẻ của Tài khoản chính thức hoặc các hành vi làm phiền người khác.
 11. Hành vi mạo danh cá nhân hoặc bên thứ ba có liên quan đến Công ty.
 12. Hành vi gian lận hoặc phổ biến những nội dung không đúng thực tế hoặc có nguy cơ phổ biến những nội dung tương tự.
 13. Các hành vi phân biệt đối xử hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, ý tưởng, tín ngưỡng, v.v.
 14. Bất kỳ hành vi nào khác mà Công ty cho là không phù hợp với mục đích của Tài khoản chính thức.

05 Chính sách bảo mật, v.v.

Trong trường hợp Công ty thu thập thông tin cá nhân từ người dùng kèm với hoạt động của Tài khoản chính thức, thông tin cá nhân đó sẽ được Công ty quản lý một cách phù hợp theo đúng Chính sách bảo mật và Chính sách xử lý thông tin cá nhân của Tập đoàn ENEOS.

Chính sách bảo mật của Tập đoàn ENEOS và Chính sách xử lý thông tin cá nhân
https://www.eneos.co.jp/english/privacy/

06 Yêu cầu liên quan đến Tài khoản chính thức

Mọi thắc mắc liên quan đến Tài khoản chính thức, vui lòng liên hệ với Công ty theo cách thức nêu bên dưới.
https://www.eneos.vn/vn/contact/

Khi đặt câu hỏi, vui lòng đồng ý trước với các mục được nêu trong “Quy định bảo mật thông tin cá nhân" tại trang chủ của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.
https://www.eneos.vn/vn/privacy/

Liên hệ