Về chúng tôi

Tập đoàn ENEOS

 • Tập đoàn ENEOS

Tập đoàn ENEOS là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản với doanh thu 15 nghìn tỉ Yên (tương đương 100 tỷ USD). Lĩnh vực kinh doanh năng lượng và kim loại màu của chúng tôi bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ phân khúc thượng nguồn đến hạ nguồn.

Triết lý của
tập đoàn ENEOS

Sứ mệnh

Sứ mệnh của tập đoàn ENEOS được nêu ra trong Triết lý của tập đoàn ENEOS như sau:
“Sử dụng sức mạnh của trái đất để tạo thành sức mạnh của xã hội và sức mạnh trong cuộc sống của mỗi người. Thông qua việc sáng tạo và cải cách trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và vật liệu, chúng ta đóng góp cho sự phát triển của xã hội và tạo ra một tương lai xán lạn.”

Năm giá trị cốt lõi

Là một phần
của xã hội

Tiêu chuẩn đạo đức cao

Thực hiện các hoạt động kinh doanh phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức cao mà giá trị cốt lõi là tính trung thực và công bằng.

An toàn, môi trường, sức khỏe

Luôn ưu tiên nỗ lực đối với các vấn đề về an toàn, môi trường và sức khỏe vì đây là các yếu tố quan trọng nhất với mọi sinh vật sống.

Tồn tại để hỗ trợ
cuộc sống hàng ngày

Đứng ở vị trí khách hàng

Nghiêm túc đối mặt với những kỳ vọng và yêu cầu của khách hàng, xã hội trong thời đại luôn biến động. Cùng với nỗ lực cung cấp sản phẩm dịch vụ một cách ổn định, chúng ta không ngừng tạo ra những giá trị mới mẻ đặc trưng riêng của chúng ta.

Hướng đến một
tương lai rực rỡ

Chấp nhận thử thách

Không sợ thay đổi, luôn đương đầu với thử thách trong việc tạo ra các giá trị mới, nỗ lực giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề của hiện tại và cả tương lai.

Tiến lên phía trước

Không bằng lòng với hiện tại, Công ty và từng cá nhân luôn tiếp tục phát triển thông qua việc nghiên cứu, thực thi và tự tôi luyện của mỗi người.

Tổng quan

ENEOS HD

ENEOSENEOS Materials
ENEOS Power
ENEOS Renewable Energy

Tập đoàn ENEOS, một Tập đoàn năng lượng tổng hợp, có đóng góp cho sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội thông qua hoạt động hiệu quả và đảm bảo nguồn cung ổn định.

 • Số 1
  Nhật Bản

  Thị phần trong kinh doanh
  xăng dầu

  Khoảng. 50%

 • Công suất phát điện

  2.63 GW

 • Số 1
  Châu Á

  Sản lượng cung cấp Paraxylene

  3.23

  triệu tấn mỗi năm※2

  ※2 Cơ sở kinh doanh ngoài Nhật Bản

JX Nippon Oil &
Gas Exploration (NOEX)

Lĩnh vực tìm kiếm,
thăm dò và khai thác dầu khí

JX Nippon Oil & Gas Exploration đang tiến lên phía trước cùng với sự gia tăng trữ lượng dầu khí đi đôi với việc bảo đảm an toàn và môi trường.

Thăm dò, khai thác và
sản xuất dầu khí

tại 8 quốc gia
trên thế giới

Sản lượng dầu khí
lên đến

88

nghìn thùng mỗi ngày

Trữ lượng đã được chứng minh
và có thể
khai thác lên đến

301

triệu thùng

JX Nippon Mining
& Metals

Lĩnh vực kinh doanh kim loại

Tập đoàn JX Nippon Mining & Metals đóng góp cho việc phát triển bền vững của xã hội trên quy mô toàn cầu thông qua việc đảm bảo nguồn cung ổn định và sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên.

 • Khai thác mỏ đồng với
  quyền sở hữu cổ phần

  (Lượng đồng có trong tinh quặng đồng)

  khoảng200nghìn tấn
  hàng năm※1

  ※1 Kết quả năm tài chính 2022

 • Vật liệu điện tử

  Các dòng sản phẩm
  chiếm thị phần

  Số 1

  trên thị trường toàn cầu

 • Luyện đồng
  Năng lực sản xuất đồng tinh luyện

  khoảng450nghìn tấn
  hàng năm

Liên hệ