Tin tức

  • Tin tức
  • JVPC và PVEP ký kết Biên Bản Ghi Nhớ về hoạt động của Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam

2021.12.21

JX Nippon OIL & GAS Exploration Corporation

Dầu Khí Nhật Việt (JVPC)

JVPC và PVEP ký kết Biên Bản Ghi Nhớ về hoạt động của Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam

JVPC và PVEP ký kết Biên Bản Ghi Nhớ về hoạt động của Lô 15-2
ngoài khơi Việt Nam

JX NOEX (Chủ tịch Hiroshi Hosoi) rất vui mừng thông báo rằng Công ty Japan Vietnam Petroleum Company (“JVPC”) (Chủ tịch Takao Hashimoto), một công ty con 100% vốn của JX NOEX đã ký Biên Bản Ghi Nhớ (“MOU”) với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (“PVEP”) [công ty con 100% vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (“PetroVietnam”)], là đối tác của Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam, với mục đích hợp tác cùng nhau hướng tới việc tiếp tục các hoạt động chung của Lô sau tháng 4 năm 2025 khi giấy phép hiện tại hết hạn.

JVPC đã và đang tiếp tục hoạt động an toàn và ổn định tại các mỏ Rạng Đông và Phương Đông với tư cách là Nhà Điều hành(*1) kể từ khi tham gia Hợp đồng phân chia sản phẩm với PetroVietnam tại Lô 15-2 năm 1992, và năm 2021 đã đạt kỷ lục 18 năm liên tiếp không có tai nạn gây mất ngày công (LTI free). Ngoài ra, JVPC còn có nhiều nỗ lực sáng tạo khác, trong đó việc triển khai Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) đầu tiên trên thế giới bằng cách thu hồi và sử dụng hiệu quả khí đồng hành mà trước đây đều phải đốt bỏ và đưa vào sử dụng Công nghệ HCG-EOR(*2) đã được Chính phủ Việt Nam đánh giá cao.

Giấy phép hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 4 năm 2025, nhưng JVPC và PVEP đã cùng ký Biên Bản Ghi Nhớ này dựa trên quan điểm chung rằng các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế trong Lô 15-2 có thể được duy trì sau khi giấy phép hiện tại hết hạn.

Với tư cách là chi nhánh thượng nguồn và là công ty điều hành chính của Tập đoàn ENEOS, JX NOEX sẽ duy trì và mở rộng mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với Việt Nam, nơi chúng tôi đã và đang hoạt động an toàn và ổn định với tư cách là Nhà Điều Hành trong nhiều năm và tiếp tục tối đa hóa giá trị tài sản và xây dựng nền tảng kinh doanh vững mạnh.

Chú thích:
(*1) Nhà điều hành: Công ty chịu trách nhiệm lập dự án, thăm dò, phát triển và vận hành sản xuất của Lô.
(*2) HCG-EOR: Công nghệ thu hồi dầu nâng cao bằng cách bơm ép khí hydrocacbon.


Lễ ký kết MOU
(Trái) Ông Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc điều hành PVEP
(Phải) Ông Hosoi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, JX NOEX


Lễ trao đổi MOU
(thứ tự từ trái sang phải)
Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
Ông Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc điều hành PVEP
Ông Hosoi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, JX NOEX
Ông Hagiuda, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Liên hệ