Tin tức

  • Tin tức
  • Phát hành trang Web ENEOS Việt Nam

2021.05.12

ENEOS Việt Nam

JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

Dịch Vụ Tư Vấn Dầu Khí JX Nippon (Mekong)

Dầu Khí Nhật Việt (JVPC)

Phát hành trang Web ENEOS Việt Nam

Phát hành trang Web ENEOS Việt Nam

Chào mừng bạn đến với trang Web ENEOS Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web ENEOS Việt Nam. Trang web này giới thiệu lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR) của Tập đoàn ENEOS tại Việt Nam.

Trong trang web này, người dùng có thể tìm thấy bốn công ty chính của Tập đoàn ENEOS tại Việt Nam, các hoạt động kinh doanh và hoạt động CSR của những công ty đó. Bốn công ty chính bao gồm: Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Dầu khí JX Nippon (Mekong) và Công ty Dầu khí Nhật Việt (JVPC).

Vui lòng lướt qua trang web của chúng tôi và khám phá các hoạt động kinh doanh và hoạt động CSR của Tập đoàn ENEOS tại Việt Nam.

Liên hệ